Medi Ambient

Un altre aspecte important, en la formació de l’alumnat, és la relació de l’aqüicultura amb el medi ambient. D’una banda s’ensenya l’efecte que pot tenir l’aqüicultura sobre aquest i d’altra banda l’aplicació de les tècniques de cultiu a la reproducció d’espècies en perill d’extinció, la repoblació de què són escasses o no poden accedir als seus hàbitats.

L’alumnat aprèn a gestionar des d’un punt de vista ambiental una granja marina o continental i a realitzar bones pràctiques ambientals en totes les tasques tècniques que es duen a terme en el cultiu de les diferents espècies, sense que per això es vegi afectat el medi que els envolta, per la qual cosa hi ha una gairebé nul·la contaminació que pugui generar l’aqüicultura si se la compara amb sectors ramaders (porcins, ovins, etc.) industrials.

La formació tècnica de l’alumnat en aqüicultura també els permet treballar en centres especialitzats en repoblació d’espècies aqüícoles.

Al Centre Piscícola del Parc Natural del Delta de l'Ebre, l’alumnat pot realitzar la FCT sobre l’estudi tècnic d’espècies en perill d’extinció, per a la seva posterior repoblació. Fa molts anys que hi ha una col·laboració entre el Centre Piscícola i l’Escola d'Aqüicultura on els alumnes realitzen rescats de peixos al canals del riu Ebre, per a la seva posterior classificació, descarti d’espècies invasores i interpretació estadística.

Això ha permès a l’alumnat familiaritzar-se amb el seu entorn natural i conèixer les últimes tècniques que es realitzen per a la repoblació d’espècies piscícoles en extinció.

Des d’un punt de vista formatiu, cal destacar positivament que al nou cicle formatiu de grau superior (LOE) hi ha un nou mòdul professional que únicament tracta de la gestió ambiental en aqüicultura, a diferència amb l’antic pla d’estudis (LOGSE) on no hi havia cap crèdit específic sobre aquesta especialitat.