Aquariologia

En referència a l’aquariologia, aquesta pot exercir com una tasca divulgativa que ajudi a conèixer i estimar els nostres peixos. Però també introdueix l’alumne en un sector que té sortides professionals en grans aquaris, majoristes de peixos ornamentals, botigues de peixos i material d’aquari i serveis de manteniment i muntatge d’aquaris en comerços i fires.

Per una banda, professorat de l’Escola d’Aqüicultura ha participat en l’elaboració del nou catàleg de les qualificacions professionals de la família marítim pesquera a nivell autonòmic, elaborant noves qualificacions professionals relacionades amb l’aquariologia. D’altra banda, també ha participat en l’adaptació i elaboració dels nous mòduls professionals (LOE), destacant la creació d’un nou mòdul professional a nivell autonòmic per al cicle formatiu de grau mitjà sobre aquariologia.

Per tant, aquesta especialitat, adquirirà un major protagonisme tant des d’un punt de vista professional com formatiu.

En quant a les instal·lacions de l’Escola d’Aqüicultura es disposa d’un laboratori d’aquariologia amb un bon número de petits aquaris independents amb diferents espècies de peixos tropicals, d’aigua dolça, d’aigua freda dolça i d’aigua de mar. També disposa de aquaris i tancs de major volum a la zona humida on es realitzen experiències a major escala i amb diferents espècies aquariològiques que permeten contínuament a l’alumnat realitzar muntatges nous i experimentar amb noves espècies.