Cicle Formatiu de Grau Mitjà

 CULTIUS AQÜÍCOLES (LOE)

COM ES POT ACCEDIR?

 

DURADA: 

 

* Per titulació:

  - Graduat ESO

  - Títol d'FP1, qualsevol branca

  - 1r i 2n de BUP aprovats (o superior)

* Per prova d'accés

     

 

 

* 2000 hores (2 cursos escolars):

 

  - 1650 h. en el centre de FP

  - 350 h. en centres de treball

(2n curs)

 
COMPETÈNCIA GENERAL:

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar les activitats destinades a la producció de especies aqüícoles i el manteniment bàsic de les instal·lacions, assolint la qualitat operacional requerida i complint la normativa d’aplicació, mediambiental i de prevenció de riscos laborals vigent.

 

LLOCS ON PODEU TREBALLAR:

 

- Instal·lacions de cultiu aqüícola a mar oberta i a terra.

- Aquariologia.

- Centres d’investigació aqüícola.

- Centres de repoblació d’espècies aquàtiques.

 

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:

– Treballador del cultiu de fitoplàncton.

– Treballador del cultiu de zooplàncton.

– Treballador del cultiu de peixos d’engreix en aigües de mar.

– Treballador del cultiu de peixos en aigües continentals.

– Treballador del cultiu de crustacis.

– Treballador del cultiu de mol·luscos en el medi natural.

– Treballador en engreix de mol·luscos en estructures flotants o submergides.

– Treballador en engreix de mol·luscos en parc.

– Treballador en reproducció de peixos en aigües marines.

– Treballador en reproducció de peixos en aigües continentals.

– Treballador en cultiu larvari de peixos en aigües marines.

– Treballador en reproducció de mol·luscos.

– Treballador en cultiu larvari de mol·luscos.

– Treballador en reproducció de crustacis.

– Treballador en cultiu larvari de crustacis.

– Reparador de circuits de fluids en instal·lacions aqüícoles.

– Mantenidor de circuits de fluids en instal·lacions aqüícoles.

– Reparador de edificis i estructures de cultivo en instal·lacions aqüícoles.

– Mantenidor de edificis i estructures de cultiu en instal·lacions aqüícoles.

– Instal·lador de sistemes de cultiu de peces, mol·luscos i crustacis.

– Reparador de sistemes de cultiu de peixos, mol·luscos i crustacis.

– Mantenidor de sistemes de cultiu de peixos, mol·luscos i crustacis.

– Instal·lador de sistemes de cultiu de peces, mol·luscos i crustacis.

– Aquarista.

– Bussejador professional (formació complementària).

     

QUINS MÒDULS ESTUDIAREU?

 

1.   Tècniques de cultius auxiliars.

2.   Tècniques d’engreix de peixos.

3. Tècniques d’engreix de mol·luscos.

4. Instal·lacions i equips de cultiu.

5. Tècniques de viver de peixos.

6. Tècniques de viver de mol·luscos.

7. Tècniques de cultiu de crustacis.

8. Tècniques de aquariologia.

9. Treball de síntesis.

10. Anglès tècnic.

11. Formació i orientació laboral.

12. Empresa e iniciativa emprenedora.

13. Formació en centres de treballa.