Servei d’Assessorament i Reconeixement Professional

Com som l’únic centre de formació professional i de referència a Catalunya de l’especialitat d’Aqüicultura, és necessari donar aquest servei per a garantir a les persones que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional. A partir del curs 2016 – 2017 es podrà sol·licitar aquest servei.

En aquest enllaç trobareu la documentació necessària.

Servei d'Assessorament i Reconeixement Professional