Borsa de Treball

L’Escola d’Aqüicultura facilita als seus alumnes, un cop titulats, la inserció al mercat laboral mitjançant la canalització de totes les ofertes de treball que les empreses dels diferents sectors professionals aqüícoles, ens fan arribar.

L’Escola d’Aqüicultura disposa d’un ampli directori d’empreses a nivell autonòmic i estatal, amb les quals d’una banda manté contacte per a la realització de les pràctiques en empreses, mitjançant el crèdit formació en centres de treball (FCT), i d’altra banda  per les ofertes de treball procedents de les empreses.

Des de la creació de la borsa de treball, les empreses han tingut constància de l’existència d’aquesta i a més a més han estat informades de la formació complementària que reben els alumnes de la nostra escola.

Una de les funcions bàsiques i compromisos de l’escola, és l’adaptació de la formació reglada de l’alumnat a les actuals necessitats laborals del sector aqüícola, perquè d’aquesta manera es pretén millorar qualitativament la formació dels alumnes i la competitivitat de les empreses.