Formació complementaria

Fruit d’un conveni entre el Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Escola de Capacitació Nàutic Pesquera de l’Ametlla de Mar (Tarragona), a més de la formació reglada impartida a l’Escola d’Aqüicultura, l’alumnat que es matriculi als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior de l’especialitat d'Aqüicultura a l'INS Els Alfacs, així com antics alumnes, tenen la possibilitat condicionada* d’una formació complementària voluntària i gratuïta, podent obtenir el títol oficial de:

Ø Certificat de formació bàsica (antiga competència marinera) i Mariner pescador.

Ø Bussejador professional a petita profunditat (2ª restringida). Places limitades.

Ø Patró pesca local. Realització del curs en funció d’alumnes matriculats.

Així, es pretén ajustar les necessitats formatives amb la realitat laboral del sector aqüícola a nivell autonòmic i estatal, ja que una important demanda de treball a les empreses aqüícoles a mar obert, tal com gàbies piscícoles i instal•lacions de cultiu en linea de mol•luscos bivalves, fan referència a aquestes titulacions.

També als grans aquaris es sol•licita en les ofertes de treball el títol de bussejador professional a petita profunditat.

* La realització d'aquests cursos professionals dependrà dels acords anuals establerts.