Innovació i transferència del coneixement

Pel fet que actualment el sector aqüícola esta potenciant cada cop més la recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) dins la pròpia empresa, és positiu que l’alumnat dels cicles formatius es familiaritzin amb la investigació aplicada a la producció industrial.

D’aquesta manera, els alumnes s’introdueixen en la metodologia científica bàsica i aplicada en aqüicultura, així com, realitzen les tasques tècniques pròpies del cultiu aqüícola.

Encara que l’objectiu de l’escola no és la investigació, la realització per part de l’alumnat, de treballs de recerca aplicats a la producció aqüícola, han permès obtenir resultats de la importància suficient per a ser transferits al sector aqüícola local permetent millorar la seva competitivitat.

Aquests treballs han implicat principalment la participació i col•laboració conjunta, per una banda, entre l’Escola d’Aqüicultura i la Federació de Productors de Mol•luscos del Delta del Ebre (Fepromodel), així com, de diferents empreses privades del sector productiu al Delta de l’Ebre, i per altra banda, entre l’Escola d’Aqüicultura i el sector de la recerca i innovació en aqüicultura, com el Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries IRTA de Sant Carles de la Ràpita i la Xarxa de Referència en Recerca, Desenvolupament i Innovació en Aqüicultura de Catalunya (XRAq), entre d’altres centres i institucionalment amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya..

L’Escola d’Aqüicultura, pionera a l’estat espanyol des de fa més de 30 anys en impartir aquests tipus d’ensenyaments professionals i coneixedora de la importància que té la producció de mol•luscos bivalves al Delta de l’Ebre (la producció de mol•luscos a Catalunya es concentra en un 99% al Delta de l’Ebre), ha establert una línia estratègica per a dotar a les petites i mitjanes empreses dels coneixements tècnics necessaris per augmentar la seva competitivitat. Per això col•labora activament amb determinades empreses del territori i a més l’Escola d’Aqüicultura de forma global a totes les empreses transfereix el coneixement assolit mitjançant totes les publicacions realitzades en congressos i fòrums d’aqüicultura d’àmbit estatal i també mitjançant els Plans Anuals de Transferència Tecnològica d’àmbit territorial, organitzats des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

A més, també ha participat en projectes d’innovació aplicada i transferència del coneixement a la formació professional del sistema educatiu, amb diferents cicles formatius de l’especialitat d’aqüicultura d’altres Comunitats Autònomes.

A continuació es detallen els estudis duts a terme i la seva difusió al sector:

 “Totes les veritats son fàcils d’entendre, un cop descobertes. La qüestió és descobrir-les”. (Galileo Galilei, científic italià 1564-1642)