Innovació i transferència del coneixement

L’Escola d’Aqüicultura, pionera a l’estat espanyol des de fa més de 35 anys en impartir aquests tipus d’ensenyaments professionals i coneixedora de la importància que té la producció de mol·luscos bivalves al Delta de l’Ebre (a Catalunya es concentra en un 98% al Delta de l’Ebre), ha establert una sèrie de línies estratègiques per a dotar a les petites i mitjanes empreses dels coneixements tècnics necessaris per augmentar la seva competitivitat. Per això col·labora activament amb determinades empreses del territori i a més l’Escola d’Aqüicultura de forma global a totes les empreses transfereix el coneixement assolit mitjançant totes les publicacions realitzades en congressos i fòrums d’aqüicultura d’àmbit estatal i també mitjançant els Plans Anuals de Transferència Tecnològica d’àmbit territorial, organitzats des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

Aquests treballs han implicat principalment la participació i col·laboració conjunta, per una banda, entre l’Escola d’Aqüicultura i la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta del Ebre (Fepromodel), així com, de diferents empreses privades del sector productiu al Delta de l’Ebre, i per altra banda, entre l’Escola d’Aqüicultura i el sector de la recerca i innovació en aqüicultura, com el Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries IRTA de Sant Carles de la Ràpita i la Xarxa de Referència en Recerca, Desenvolupament i Innovació en Aqüicultura de Catalunya (XRAq), entre d’altres centres i institucionalment amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.

Des de el curs 2017-2018, amb la il·lusió, esforç i constància del professorat de l’Escola d’Aqüicultura, hem aconseguit participar al programa INNOVAFP pertanyent a la Direcció General d’FP Inicial del Dept. d’Ensenyament. Els objectius del programa son:

  • Millorar la relació entre els centres formatius i les empreses i identificar els primers com a referents en recerca i innovació aplicades, complementaris de les universitats i els centres tecnològics.
  • Augmentar la competitivitat de les empreses, que poden detectar talent i obrir una via d’incorporació de tècnics qualificats.
  • Millorar la formació dels alumnes, que s’enfronten a reptes reals i desenvolupen capacitats clau fora de l’entorn educatiu habitual.
  • Motivar els alumnes i els professors. Actualitzar els coneixements dels professors per adequar la formació als avenços tecnològics i als canvis del mercat laboral.

Mes informació a: http://www.innovafp.cat/innovafp/

A continuació es detallen els estudis duts a terme, fins l’actualitat, i la seva difusió al sector:

 “Totes les veritats son fàcils d’entendre, un cop descobertes. La qüestió és descobrir-les”. (Galileo Galilei, científic italià 1564-1642)