Cicle Formatiu de Grau Superior

AQÜÍCULTURA  (LOE)

COM ES POT ACCEDIR?

 

DURADA: 

 

* Per titulació:

      - títol de batxillerat (LOGSE)

      - títol d'FP de 2n. grau

      - amb COU acabat

* Per prova d'accés

 

 

* 2000 hores (2 cursos escolars):

 

    - 1650 hores en el centre de FP            

    - 350 hores en un centre de treball

    

   

COMPETÈNCIA GENERAL:

La competència general d’aquest  títol consisteix en planificar, organitzar i supervisar les activitats de producció aqüícola, coordinant els recursos disponibles per a assolir la qualitat requerida del producte i complint la normativa aplicable.

 

 

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL:

-          Cultiu d’espècies aquàtiques, tant marines com d’aigua dolça. Aquariologia.

-          Instal·lacions complexes com criadors i llavoreres, granges marines a terra i a mar oberta, aquàriums,  centres d’investigació o centres de repoblació aqüícoles.

-          Empreses d’aqüicultura, organismes públics locals, territorials o estatals.

 

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:

-          Responsable tècnic de la reproducció de peixos d’aigua de mar.

-          Responsable tècnic del cultivo larvari de peces d’aigua de mar.

-          Responsable tècnic de la reproducció de peces d’aigües continentals.

-          Responsable tècnic de la reproducció de mol·luscos.

-          Responsable tècnic del cultivo larvari de mol·luscos.

-          Responsable tècnic de la reproducció de crustacis.

-          Responsable tècnic del cultivo larvari de crustacis.

-          Responsable tècnic de preengreix de peixos d’aigua de mar.

-          Responsable tècnic de engreix de peixos d’aigua de mar.

-          Responsable tècnic de engreix de peixos d’aigües continentals.

-          Responsable tècnic de preengreix de mol·luscos.

-          Responsable tècnic de engreix de mol·luscos.

-          Responsable tècnic de engreix de crustacis.

-          Tècnic mediambiental per a aqüicultura.

-          Tècnic en patologies en aqüicultura.

-          Tècnic en industries de derivats i elaborats de la pesca i de l’aqüicultura, empreses, bucs factoria i llonja.

-          Tècnic en laboratori de control de qualitat de productes de la pesca.

-          Responsable tècnic en aquariologia.

-          Dissenyador i muntador d’espais d’exhibició en aquariologia.

-          Bussejador professional (formació complementària).

 

 QUINS MÒDULS ESTUDIAREU?

1.      Tècniques i gestió de la producció de cultius auxiliars.

2.      Tècniques i gestió de la producció de peixos.

3.      Tècniques i gestió de la producció de mol·luscos.

4.      Tècniques i gestió de la producció de crustacis.

5.      Instal·lacions, innovació i sistemes d’automatització en aqüicultura.

6.      Tècniques analítiques i mètodes de control sanitari en aqüicultura.

7.      Gestió mediambiental dels processos aqüícoles.

8.      Aquariologia.

9.      Projecte d’implantació d’un centre de producció aqüícola.

10.  Formació i orientació laboral.

11.  Empresa e iniciativa emprenedora.

12.  Formació en centres de treball.

  

 ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS

 

- Llicenciatura en ciències del mar

- Llicenciatura en biologia

- Diplomat en màquines navals

- Diplomat en navegació marítima

- Diplomat en radioelectrònica naval

- Enginyer tècnic agrícola, especialitat en Indústries agràries i alimentàries

- Enginyer tècnic forestal (totes les especialitats)

- Enginyer tècnic industrial (totes les especialitats)

- Enginyer tècnic naval (totes les especialitats)