Aqüicultura Sostenible

L'aqüicultura, com a activitat agroalimentària, s'enfronta al repte del desenvolupament sostenible. L'aqüicultura ha crescut de manera exponencial en els últims 50 anys, partint d'una producció de menys d'1 milió de tones en 1950 a 51.700.000 de tones el 2006 (FAO 2008). Atès que la producció pesquera de captures es manté estàtica i fins i tot ha decrescut en els darrers anys, l'aqüicultura continua creixent més ràpidament que qualsevol altre sector productor d'aliments d'origen animal i seguirà exercint un gran i creixent paper a nivell mundial en la producció de peix per satisfer la creixent demanda de productes pesquers. Per tant, és essencial continuar buscant els mitjans per fer les pràctiques de producció aqüícola més sostenibles, eficients i rendibles millorant, per exemple, les capacitats humanes, l'ús dels recursos i la gestió ambiental. En aquest particular context, per aconseguir una aqüicultura més sostenible, la capacitació professional ha d’esdevenir en un dels seus pilars bàsics.

Amb aquest compromís formatiu, des de l'Escola d'Aqüicultura s'han creat una sèrie d'Unitats Formatives de diferents Mòduls Professionals en el CFGM i CFGS, relacionades amb l'Aqüicultura Sostenible, com enfocament que integra l'ecologia, economia i societat.

Aquestes Unitats Formatives (UF) estan relacionades amb els Mòduls Professionals (MP)següents:

- UF “Estalvi i Eficiència Energètica en Aqüicultura”del MP “Instal·lacions, Innovació i Automatismes en Aqüicultura” del CFGS.

A més, es fa referència significativa a nivell formatiu de:

L’Aqüicultura Ecològica en quant a normativa i aplicació empresarial als sectors dels cultius de peixos, mol·luscos i algues.

L’Aqüicultura Multitròfica Integrada  on s’utilitzen sistemes de cultiu aqüícoles encara més sostenibles amb l’ecosistema, que els convencionals.