Noticies

Participació al XVII Fòrum dels Recursos Marins i d’Aqüicultura a les Ries Gallegues. Octubre de 2014

L’Escola d’Aqüicultura els dies 09 i 10 d’octubre ha participat per segona vegada al XVII Fòrum de Recursos Marins i d’Aqüicultura de les Ries Gallegues a la localitat de l’OGrove. Dit Fòrum és organitzat per la Universitat de Santiago de Compostela i és reconegut principalment pels ponents i treballs sobre mol·luscos bivalves. 

La participació s’ha fet de forma no presencial i mitjançant la presentació de dos treballs de recerca en format pòster titulats “Cría y engorde de ostra rizada (C. gigas) en el Delta del Ebro” i “Preengorde en suspensión de ostra rizada (C. gigas) en el Delta del Ebro”, duts a terme per alumnat dels Cicles Formatiusde Grau Mitjà en Cultius Aqüícoles i de Grau Superioren Aqüicultura. 

Cal destacar que l’Escola d’Aqüicultura per a du a terme aquests treballs ha participatamb un total de 4 empreses del sector productor ubicades al Delta de l’Ebre. Per una banda amb l’empresa productora i comercialitzadora de mol·luscos bivalves Muscleres Prats, S.L. ubicada a Sant Carles de la Ràpita per a du a terme l’experiència tècnica de preengreix,i per altra banda amb dos empreses productores de mol·luscos bivalves ubicades una a la Badia dels Alfacs i l’altra a la Badia del Fangar i un altra empresa productora i comercialitzadora ubicada a mar obert mitjançant el cultiu en línia “long-lines”, per a du a terme conjuntament l’experiència tècnica de cria i engreix d’ostra rissada (C. gigas) durant més d’un any.

 

Fruit d’aquestes col·laboracions, l’alumnat de l’escola pot du a terme totes les tasques tècniques i introduir-se en la recerca aplicada a la producció de mol·luscos bivalves, així com, l’escola transfereix totes les dades productives a les empreses col·laboradores,ja que degut a les elevades mortalitats causades durant els últims anysal Delta de l’Ebreper l’herpesvirus OsHV en ostra rissada (C. gigas), es necessita encara avançar més en la gestió del pla de producció, per a poder així minimitzar les pèrdues causades per patologies que suposen pel sector productor local una disminució important de la seva rendibilitat.

 

Això ha permès a l’alumnat du a terme pràctiques innovadores sense cap despesa extraordinària per a l’Institut, a la vegada que fomenta la col·laboració Escola - Empresa com un dels eixos fonamentals i prioritaris de la Formació Professional. 

Alumnes de l’Escola d’Aqüicultura alliberen alevins de llobarro al Delta de l’Ebre. Juny 2014

Una dotzena d’alumnes de l’Escola d’Aqüicultura de l’Institut Els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita van alliberar ahir més de 7.000 alevins de llobarro a la bassa del Canal Vell, al marge esquerre del Delta.

La campanya de repoblació és fruit dels bons resultats aconseguits pels alumnes de l’Escola en matèria de reproducció de peixos i, concretament, en la reproducció d’una espècie autòctona de fort interès pesquer i comercial com és el llobarro. Els alumnes havien cultivat els exemplars a l’Escola des que eren larves durant tot el curs escolar.

El professor de reproducció de peixos i coordinador del projecte, Jordi Quintano, explicà a Canal 21 que la iniciativa pretén reforçar la població d’aquesta espècie al delta de l’Ebre. «La voluntat és augmentar la possibilitat de pesca dins les basses, que és una pesca sostenible i tradicional».

Part del currículum

La reproducció de peixos és una part fonamental del currículum formatiu del cicle superior d’aqüicultura i del cicle mitjà de cultius aqüícoles, que s’imparteixen a l’Escola d’Aqüicultura de l’Institut Els Alfacs.

L’alliberament va comptar amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors Sant Pere i el vistiplau del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

L’Institut dels Alfacs de la Ràpita és l’únic centre de Catalunya que compta amb una escola d’aqüicultura, on s’imparteixen dos cicles, un de grau mitjà i un altre de superior, amb un total d’una seixantena d’alumnes cada any. A l’Escola realitzen tot el cicle de nombroses espècies, com llobarro, orades, esturions, peixos d’aigua dolça, mol·luscs i crustacis.

El cap del Departament de l’Escola, Òscar Vallejo, remarcà com a principals projectes duts a terme per l’Escola el preengreix i engreix de mol·luscs bivalves, amb empreses del sector. L’alumnat també treballa en treballs de recerca, on s’adquireix un coneixement que pot ser transferit a empreses del sector.

Font i imatges de la noticia: Diari de Tarragona Digital