Noticies

Alliberament d’alevins d’espècies autòctones a la llacuna deltaica de l’Encanyissada.

Juny de 2015

A punt de finalitzar el curs 2014 – 2015 l’alumnat del CFGM de Cultius aqüícoles han alliberat milers d’alevins d’orada (Sparusaurata), llobarro (Dicentrarchuslabrax) i la llisa (Chelonlabrosus) al canal de la llacuna de l’Encanyissada al Delta de l’Ebre.

Totes aquestes espècies han estat criades de forma sostenible a l’Escola d’Aqüicultura, com a part del currículum formatiu de l’alumnat, el qual ha aprés les tècniques de reproducció, de cria larvària i alevinatge d’aquestes espècies piscícoles mediterrànies.

Llegiu-ne més: Alliberament d’alevins d’espècies autòctones a la llacuna deltaica de l’Encanyissada.

L’Escola d’Aqüicultura participa en el Programa d’Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”

Març de 2015

Joves per l’Ocupació és un Programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

S’entén per persones joves amb baixa qualificació aquelles que no disposen del graduat en ESO i aquelles que, malgrat l’han obtingut, no han continuat amb els estudis postobligatoris i han abandonat el sistema educatiu.

Llegiu-ne més: L’Escola d’Aqüicultura participa en el Programa d’Experiència professional per a l’ocupació...