Noticies

L’Escola d’Aqüicultura participa en el Programa d’Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”

Març de 2015

Joves per l’Ocupació és un Programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves desocupades entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

S’entén per persones joves amb baixa qualificació aquelles que no disposen del graduat en ESO i aquelles que, malgrat l’han obtingut, no han continuat amb els estudis postobligatoris i han abandonat el sistema educatiu.

L’objectiu del programa és construir una trajectòria professional i formativa adequada a les capacitats i recursos de la persona jove, per tal que pugui accedir al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional.

Mitjançant un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Escola d’Aqüicultura han estat formats un màxim de 10 alumnes del curs ocupacional en “Aqüicultura i arts de pesca” en les instal·lacions del centre formatiu i per professorat de la mateixa. Un percentatge força alt han estat contractats laboralment per empreses del sector productiu aqüícola del Delta de l’Ebre, per la qual cosa s’ha complit un dels objectius principals del curs que és la inserció laboral, així com, també hi ha hagut una alumna que ha seguit amb l’itinerari formatiu matriculant-se al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cultius Aqüícoles.