Noticies

Alliberament d’alevins d’espècies autòctones a la llacuna deltaica de l’Encanyissada.

Juny de 2015

A punt de finalitzar el curs 2014 – 2015 l’alumnat del CFGM de Cultius aqüícoles han alliberat milers d’alevins d’orada (Sparusaurata), llobarro (Dicentrarchuslabrax) i la llisa (Chelonlabrosus) al canal de la llacuna de l’Encanyissada al Delta de l’Ebre.

Totes aquestes espècies han estat criades de forma sostenible a l’Escola d’Aqüicultura, com a part del currículum formatiu de l’alumnat, el qual ha aprés les tècniques de reproducció, de cria larvària i alevinatge d’aquestes espècies piscícoles mediterrànies.

Una part d’aquests alevins continuaran l’època de l’estiu a les instal·lacions del centre formatiu per al proper curs 2015 – 2016, mentre que l’excedent d’alevins servirà per a contribuir a les pesqueres tradicionals que es duen a terme de forma sostenible a la llacuna de l’Encanyissada al Delta de l’Ebre en un entorn ecològic incomparable.

Llavors, amb aquestes experiències pràctiques l’alumnat per una banda assoleix els aprenentatges professionals i per altra banda, no menys important, entén l’aqüicultura com una activitat sostenible amb el medi ambient que l’envolta.