Instal•lacions

Per al desplegament de les classes pràctiques, es disposa d’un laboratori sec de 80 m2 i un laboratori d’aquariologia de 40 m2, una nau de 350 m2 per realitzar la reproducció, cria larvària i preengreix de les diferents espècies aqüícoles, una cambra isoterma de 20 m2 per al cultiu de fitoplàncton i una zona exterior amb una zona reservada per al cultiu de fitoplàncton a gran escala i un hivernacle de 200 m2 destinada a experiències d’engreix, al manteniment de reproductors, llavorera de mol·luscos bivalves i repoblació. A més a més també compta amb instal·lacions adjuntes a l'Escola com un parc de cloïsses i engraellats (muscleres) ala Badia dels Alfacs i Fangar (Delta de l'Ebre) per realitzar el preengreix i engreix de mol·luscos bivalves. Per a la realització de les classes teòriques es disposa a l'Escola d’una aula-classe i una altra aula d’informàtica i Internet i una biblioteca especialitzada en aqüicultura.

Les instal·lacions de producció aqüícola, on els alumnes realitzen les classes pràctiques, es caracteritzen per estar totes equipades mitjançant sistemes de recirculació de l’aigua, mes o menys complexos, en funció de la fase de producció (des de la reproducció, cultiu larvari fins l'engreix). Igualment, estan dissenyades per a poder obtenir aigua de mar i dolça en circuit obert. Un altre element característic de les instal·lacions són els seus automatismes amb un sistema d’alarma d’oxigen i temperatura, el qual registra en continu dits paràmetres als tancs de cultiu i per sota d’un valor preestablert, injecta oxigen i avisa acústicament i per via telefònica.

Des de que es va inaugurar les noves instal·lacions de l’Escola l’alumnat ha realitzat el muntatge de tots els mòduls de producció, així com, d’instal·lacions i equips experimentals com una part més de la seva formació tècnica. 

Peixos

 

Mol·luscs

 

Cultius auxiliars

 

Crustacis

 

Hivernacle i Zona humida 

 

Taller aqüícola

 

Formació complementaria