Història del centre

La falta d’una oferta d’ensenyaments en l’etapa de secundària a Sant Carles de la Ràpita, va ser resolta, en part, el curs 1979/1980 amb el fet d’impartir classes de formació professional als locals de l'Institut Social del Mar (OM 11/09/79, BOE 12/10/79, 1r. grau branca administrativa i electricitat, i ordre 09/09/83, DOGC 30/09/83, 2n grau branca administrativa). Posteriorment es va passar als locals de la parròquia anomenats “Centre Cultural” i el curs 1985/86 s’inaugurà l'actual IFP “Els Alfacs”.

Mitjançant l’ordre de 31 d’agost de 1982 (DOGC de 31/08/82), es va autoritzar l’ensenyament de l’especialitat de cultius marins de la família marítim pesquera, amb l’objectiu de formar tècnics especialistes en el sector aqüícola.

Actualment, la formació professional impartida a l'INS Els Alfacs està englobada en la família professional marítim pesquera a nivell de cicle formatiu de grau mitjà denominada com a Cultius Aqüícoles (2000 hores) i a nivell de cicle formatiu de grau superior com a Aqüícultura (2000 hores), ambdues realitzades durant 2 cursos.

La Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, van inaugurar oficialment el 8 de juny de 2005, la nova Escola d'Aqüicultura de l'INS Els Alfacs.

Així, des del curs 2005-2006 l’alumnat gaudeix d’unes noves instal·lacions, millor adequades a la producció aqüícola, per poder dur a terme tota la seva formació tècnica.

L’Escola de Aqüicultura de l'INS Els Alfacs, és l’únic centre que imparteix aquests cicles formatius a Catalunya, País Valencià i Illes Balears i es la pionera a nivell estatal en  impartir aquests ensenyaments professionals.