Noticies

Participació en el Curs Ocupacional “Manteniment i transformació de l’angula”.

Novembre de 2015

L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja com entitat organitzadora, en cofinançament i col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Consell Comarcal del Montsià i l’Escola d’Aqüicultura, s’ha dut a terme el “Curs de manteniment i transformació de l’angula”, amb l’objectiu de formar persones en situació d’atur amb interès i coneixements mínims del sector que vulguin professionalitzar-se en el manteniment i transformació del producte.

L’Escola d’Aqüicultura com a entitat participant en el desenvolupament del curs, està forçament compromesa en el desenvolupament local, entès com una estratègia que té com a principal objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i de la societat local, mitjançant l’aprofitament de recursos endògens existents en un territori determinat. En aquesta estratègia és bàsica la cooperació consensuada i participativa entre l’àmbit públic i el privat, ja que aquesta ha d’ésser capaç d’estimular, fomentar i diversificar l’activitat econòmica als efectes de generar ocupació. Aquests nous llocs de treballs han de tenir la finalitat de revertir en la millora de la qualitat de vida de les poblacions del territori.