Noticies

L’escola d' aqüicultura entra al programa Innova FP

Octubre 2017

El nostre centre ha estat elegit en la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa a partir d’aquest curs 2017 – 2018.

El programa busca potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i les empreses, mitjançant la col·laboració en el  desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement per tal de mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions.

Enguany comencem en l’anomenada XARXA 1A, el primer esglaó, on es treballarà per establir l’estructura necessària al centre, que permeti oferir serveis d’innovació i transferència de coneixement amb garanties.  A partir d’aquí hi ha reconeguts fins a 5 estadis en funció del grau d’implantació del servei.

Esperem que el treball en aquesta xarxa aporti millores per al centre i puguem sumar el INNOVA FP a la resta de serveis que ja ofereix l’escola com són el sistema de qualitat i millora continua, el servei d’Assessorament i Reconeixement, la formació complementària i la borsa de treball.