Noticies

Participació de l'Escola d'Aqüicultura al "Taller Sobre Aspectes Formatius de l’Aqüicultura" a Madrid.

Gener de 2017

El dijous 12 de gener, es va celebrar a Madrid el "Taller sobre Aspectes Formatius de l'Aqüicultura", a la Secretaria General de Pesca, organitzat pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, la Fundació Biodiversitat i l'Observatori Espanyol d’Aqüicultura.

El professor de l'Escola d'Aqüicultura, Oscar Vallejo, va participar en la primera sessió del taller, on va exposar la situació de partida de l'FP en aqüicultura i les dificultats i reptes que actualment afronta aquesta formació a nivell estatal i les actuacions realitzades en el cas concret de Catalunya.

L'objectiu del taller és actualitzar la informació sobre els aspectes relacionats amb els programes formatius existents i buscar sinergies entre els diferents agents per afrontar les necessitats que hi hagi entre el sector educatiu i l'empresarial, en relació amb la potenciació del treball en xarxa i l’intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

Més informació:

http://www.observatorio-acuicultura.es/sites/default/files/images/stories/actividades/programa_taller_formacion_enero2017vf.pdf