Professorat i Pas

A l’inici del curs 2016 – 2017 el professorat que imparteix els mòduls professionals dels CCFF son:

  • Frederic Alemany.
  • Montse Garrido.
  • Marta Gonzalez.
  • Verònica Lopez.
  • Oscar Vallejo.
  • Joan Carles Vergara.
  • Rosa Damian (Personal d'Administració i Serveis).